Draai uw telefoon om de website te bekijken

Blijf op de hoogte van onze acties

 

SNEL CONTACT

Naam

E-mail

Telefoon

Wij nemen snel contact met u op.

NIEUWSBRIEF

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op deze website van horecakaars.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanhorecakaars.nl is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken op een andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid
De website horecakaars.nl is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. horecakaars.nl draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

prijzen en verzendkosten
Er kunnen nooit rechten ontleend worden aan de prijzen en verzendkosten die vermeld zijn op horecakaars.nl. Horecakaars.nl kan zich altijd beroepen op een spel- of publicatiefouten, danwel op een uitzondering op uitspraken bij bijzondere gevallen. In dergelijke situaties zal horecakaars.nl de wederpartij op de hoogte stellen om vervolgens samen tot een oplossing te komen, echter is horecakaars.nl nergens toe verplicht.

Algemene voorwaarden
Voor onze complete Algemene Voorwaarden, verwijzen u graag naar deze link.

Blijf op de hoogte van onze acties