Draai uw telefoon om de website te bekijken

Nieuws

Het gaat goed met de horeca. In 2016 steeg de omzet in de horeca al, en die groei zal naar verwachting in 2017 doorzetten. SRA heeft hier onderzoek naar gedaan en verwacht dat de branche een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 7,5% doormaakt. De stijging is een gevolg van een aantal positieve trends; de kredietwaardigheid is verbeterd en horecabedrijven investeren meer. Ook vanuit de branche zelf word aangegeven dat de aantrekkende economie een positieve bijdrage levert.

Verwachtingen voor 2017

Door de verbeterde financiële positie zijn de verwachtingen voor 2017 ook positief. Horecaondernemers rekenen voor 2017 een flinke omzetstijging en winstgroei. Ondanks het feit dat de werkgelegenheid aantrekt, verwacht de horeca niet dat de personeelskosten substantieel zullen toenemen. Horecaondernemers gaan uit van een lichte stijging van 0,4%.

De mogelijkheden van het nieuwe jaar

Waar zien horecaondernemers kansen? Uit het ondezoek blijkt dat men in 2017 vooral mogelijkheden ziet in een efficiëntere manier van werken, een aantrekkende economie, de financiële situatie van het bedrijf en het vermogen om zich aan te passen als groeimogelijkheden. Interne processen, overheidsmaatregelen en een tekort aan gekwalificeerd personeel worden door horecaondernemers juist als mogelijke bedreigingen gezien.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte van onze acties